Игри

Информация за страница Болница

     Посещението на болница се извършва целогодишно от много хора, независимо дали с цел оперативна намеса или просто профилактични прегледи. Тази институция най-общо казано представлява медицинско заведение, в което освен настаняването на пациенти, се извършват и куп специализирани медицински услуги. Разделена е на много отделения, например ортопедично, хирургично и пр. Във всяко от тях работят съответните специалисти, оказващи помощ на постъпилите при тях за лечение хора. Освен лекарите обаче, няма как да се пренебрегне ролята и на останалия помощен персонал, сред който се открояват медицинските сестри и санитарите. Заедно всички те като един екип са в състояние да предлагат и извършват много дейности, като например родилна помощ и диагностика и лечение на болести. Последното се налага във всеки един от случаите, когато лечението не може да се извърши извън болницата и без употребата на различни медикаменти, които няма как да се набавят отвън. Рехабилитацията е също основна дейност, която е възстановителна.

      Тя се прилага на всички, които са пострадали при някаква контузия на различна част от тялото. Счупването на крак или ръка е съпроводено от последвал рехабилитационен режим, който може да трае повече или по-малко в зависимост от това как протича възстановяването на пациента. Не само счупванията се рехабилитират – това се прави с изкълчвания или изтръпване на крайниците, ако степента е по-висока. В много болници практикуват лекари от други клинични и здравни заведения, които играят ролята на консултанти. Освен това самите пациенти понякога се възползват от пълното си право да поискат и друго мнение, преди окончателно да приемат или отхвърлят дадена диагноза. Не само лекари дават консултации – това важи и за стоматолозите, които познаваме по-добре като зъболекари. Днес е прието зъболекарският занаят да бъде обозначаван с термина дентална медицина. Медико – козметичните услуги са друга основна дейност във всяка една болница, като те са по-леки и засягат най-вече кожата по тялото. Това обаче не означава, че трябва да се подхожда едва ли не с лекота спрямо оказваната пациентска помощ. Точно този вид интервенции често струват скъпо и срещу това пациентите очакват обслужване на високо професионално ниво. Пластичните процедури и лазерните терапии са пример за такава услуга.

      Стига в страната да има действащо законодателство по съответните процедури, в дадена болница може да се извършва редовно изпитване от типа клинично на различни по вид лекарства и медицинска апаратура. Не бива да забравяме и значението на развиваната научна дейност, от резултатите на която би могло да се правят важни открития в положителна насока. Между другото този съществен проблем е широко засяган от различни медии и дори художествени автори от световна класа като Артър Хейли.В неговия трилър Опасно лекарство се говори точно за употребата на медикамент, открит наскоро от лекарите. Същият този писател има още един роман на медицинска тематика – Окончателна диагноза. Ако има някаква съществена разлика между болниците и другите здравни заведения, тя се състои във възможността пациентите да постъпват там за продължителен период от време и да им бъде оказвана постоянна помощ. Клиники, поликлиники и лекарски кабинети са подходящи предимно за прегледи и краткотрайни престои.
eXTReMe Tracker